Lezing 2: Kunst en geloof in gesprek – Het offer van Abraham

Lezing 2: Kunst en geloof in gesprek – Het offer van Abraham

Op 24 mei kun je weer meedoen met de interactieve lezing van Wim Hendriks, dominee van de Hervormde kerk van Ter Aar. Deze keer bespreekt hij het offer van Abraham.

Het offer van Abraham wordt beschreven in Genesis 22:1-13. God stelt daar Abraham op de proef en beveelt hem zijn zoon Isaak te doden en te offeren. Geschreven staat: “En Abraham bouwde aldaar een altaar, en hij schikte het hout, en bond zijn zoon Isaak, en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van den hemel, en zeide: Abraham, Abraham! En hij zeide: zie, hier ben ik! Toen zeide Hij: strek uw hand niet uit aan den jongen, en doe hem niets! Want nu weet ik dat gij God vrezende zijt, en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden”.

Wim gaat in op de kunst-stukken waar je dit verhaal terugvindt. Je kunt je hier aanmelden.

Pin It on Pinterest