Bewust Bewegen 55+

Bewust Bewegen 55+

Elke dinsdagochtend neemt Phemia de Boer van Phemia Move de almaar groeiende groep senioren bij de hand. Op muziek, met ballen, netten, stoelen, pionnen en ga zo maar verder zorgt zij ervoor dat deze senioren in ieder geval in het gebouw van stichting !Triggr de volle 45 minuten goed aan het bewegen zijn. Er zitten balansoefeningen bij, spierversterkende oefeningen, valpreventie en ga zo maar door. Mocht je meer informatie willen, neem dan contact op met Phemia zelf.

Pin It on Pinterest