Studiekring50plus – in Ter Aar?

Studiekring50plus – in Ter Aar?

Studiekring50plus, ook bij stichting !Triggr in Ter Aar?

In Nederland bestaan op dit moment ruim 100 “studiekringen50plus”. Begin november wordt ook een studiekring in Nieuwkoop gestart. Zouden we ook een studiekring kunnen opzetten bij stichting !Triggr – Volksuniversiteit in Ter Aar? Het zou daar prima passen!

Wat is een studiekring50plus?

Een studiekring50plus is een groep van 10-15 senioren die doorgaans eens in de twee weken bij elkaar komen. Een bijeenkomst duurt zo’n twee uur. Er zijn twee hoofdonderwerpen:

  • Een actualiteitenrondje, waarin iedereen kort aangeeft wat hem/haar de afgelopen twee weken getroffen heeft (in het nieuws, of in de eigen omgeving, of iets persoonlijks).
  • Een presentatie door één van de kringleden over een zelfgekozen onderwerp. Dat mag van alles zijn: een hobby, iets uit een (voormalige) werkkring, een historisch onderwerp, iets over een ander land (bijv. naar aanleiding van een vakantie), de natuur, de actualiteit, etc etc.

Het rondje en de presentatie leiden altijd tot vragen en een gedachtenwisseling.

Wat is het doel van zo’n studiekring?

Er zijn twee doelen:

  • Het houdt de geest actief. Heel belangrijk voor 65-plussers. Je blijft betrokken bij wat er om je heen gebeurt, je hoort nieuwe dingen, je blijft jezelf ontwikkelen.
  • Het vergroot je sociale netwerk. Voor veel 65-plussers valt het (betaalde) werk weg en ook het bijbehorende netwerk. Zeker bij alleenstaanden kan vereenzaming optreden. Een studiekring helpt daarbij en kan uitgroeien tot een hechte groep mensen.

Een studiekring wordt belangrijk voor de deelnemers, je slaat een bijeenkomst niet makkelijk over.

Wat is een studiekring niet?

Anders dan de naam suggereert: er wordt niet hard gestudeerd. Maar je hoort wel regelmatig nieuwe dingen en het helpt je hersens actief en fit te houden.

Een studiekring is geen elitair gezelschap en niet alleen voor hoogopgeleiden. Iedereen kan eraan meedoen.

In de praktijk zijn deelnemers niet 50+ maar 65+ en dat loopt door tot 90+.

De naam studiekringen50plus klopt dus niet echt maar er is nog even geen betere naam.

Wat is er nodig om een studiekring te kunnen laten draaien?

  • 10-15 deelnemers
  • Een ruimte voor de bijeenkomsten met koffie en thee. Die is beschikbaar bij stichting !Triggr.
  • Hulp bij het opstarten, die komt van het Platform Studiekringen50plus, de paraplu over alle kringen in Nederland. Het Platform stimuleert het starten van nieuwe kringen en zorgt voor mogelijkheden voor uitwisseling van ervaringen tussen studiekringen.

Meer informatie is ook te vinden op de website www.studiekringen50plus.nl.

Ben je geïnteresseerd in een studiekring bij stichting !Triggr in Ter Aar?

Wim Heijser en stichting !Triggr proberen een groep belangstellenden bij elkaar te krijgen en die in een bijeenkomst uitgebreider te informeren over een studiekring. Als er dan 10-15 mensen zijn die mee willen gaan doen, gaan we bij stichting !Triggr een kring opstarten.

Heb je belangstelling, laat dit dan uiterlijk 30 november weten aan:

Wim Heijser

E-mail w.heijser@kpnplanet.nl

Tel 06 53 244 117

of

stichting !Triggr – Barbara Zornig Stolk

E-mail info@triggr.nl

Tel 06 23 071 268

Pin It on Pinterest