Groene Hart Wandelgroep

Groene Hart Wandelgroep

Het was prachtig 🌞 weer!
De Groene Hart Wandelgroep πŸ‘’ liep vandaag het rondje Langeraar, langs de plassen πŸ’§. We wisselen de locaties voor de wandelingen af, maar vandaag was Langeraar aan de beurt.

De Groene Hart πŸ‘’ Wandelgroep loopt elke 1ste en elke 3de woensdag van de maand 09.00-12.00 uur, vaak rond de 12 kilometer.

De eerstvolgende πŸ‘’ wandeling staat gepland voor woensdag 5 juni, start 09.00 uur. Verzamelen bij stichting !Triggr aan de Middelweg 5 in Ter Aar – achterzijde 🧯 brandweer.

Loop je mee? Meer info: https://triggr.nu/agenda/groene-hart-wandelgroep-30/

Pin It on Pinterest