Update Studiekring50plus Ter Aar

Update Studiekring50plus Ter Aar

Op woensdag 13 december 2023 vond de allereerste informatiebijeenkomst voor de Studiekring50plus in Ter Aar, bij stichting !Triggr aan de Middelweg 5 in Ter Aar plaats.

Wim Heijser (voorzitter landelijke Studiekringen50plus) heeft goed uiteengezet wat een studiekring inhoudt. Er is een filmpje getoond, er is gesproken over de opstart en er is gesproken over de inhoud – actualiteiten en nieuws plus het houden van een korte presentatie door een van de leden.

Het is de bedoeling dat de middag door één van de leden (beurtelings) wordt geleid.

Er zijn – nu – 17 belangstellenden voor deze Ter Aar Studiekring50plus-groep. Na enige beraadslaging is voor de donderdagmiddag gekozen (13.30-15.30 uur). Er is een intentie uitgesproken om dit met elkaar aan te gaan. Vooralsnog zullen er nu eerst 3 startbijeenkomsten zijn om elkaar wat beter te leren kennen. Daarna gaat de groep, hopelijk, van start op de donderdagen, elke 2de en 4de donderdag van de maand. Er zijn voorlopig data geprikt tot en met juni 2023.

Voorlopig zit er een stop op deze groep. Indien je belangstelling hebt om aan te sluiten, kun je je op de wachtlijst bij Wim Heijser laten plaatsen.

 

Pin It on Pinterest